605 536 942 Ing. S.Macánek

608 180 867 Ing. M.Popenková

Právní služby

Garantujeme kvalitní právní servis pro všechny účastníky koupě, prodeje či pronájmu nemovitostí.

1. Všechny smlouvy v RE/MAX vytvářejí a kontrolují renomovaní advokáti

Vážíme si důvěry našich klientů a zaručujeme jim jistotu bezpečí. Proto jsou všechny obchodní transakce podloženy smlouvami, nad kterými vykonávají dohled naši advokáti.

2. Kanceláře RE/MAX uschovávají kupní ceny nemovitostí v advokátní úschově

Jiný způsob úschovy není povolen. Podmínkou k tomu, aby advokátní kancelář mohla zajišťovat úschovy pro síť RE/MAX, je povinnost splnit řadu parametrů, k nimž se smluvně zaváže. Mezi hlavní parametry bezpečných úschov patří:

· Dvojí kontrola:
Minimálně dvojí kontrola výplaty a autorizace plateb.

· Jedinečný účet:
Každá transakce má jedinečný samostatný účet, nedotknutelný vůči třetím osobám (např. exekutorům).

· Informovanost:
Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá banka automatickou informaci o transakci, kterou advokátní kancelář předává všem účastníkům smlouvy a s jejich souhlasem také příslušnému makléři.
Před provedením každé výplaty jsou smluvní strany informovány o splnění podmínky k výplatě peněžních prostředků z účtu úschov.

· Rychlost výplaty:
Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je při splnění podmínek provedena nejpozději do tří pracovních dnů.

· Prověřená dokumentace:
V souvislosti s úschovami se používá standardizovaná a prověřená dokumentace dle požadavků RE/MAX.

· Pojištění:
Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti advokáta.

Přehled advokátních kanceláří, které se zavázaly dodržovat pravidla RE/MAX platná pro úschovu kupních cen a manipulaci s prostředky klientů RE/MAX najdete zde.