605 536 942 Ing. S.Macánek

608 180 867 Ing. M.Popenková

Technický stav nemovitosti

Proč je důležité zkontrolovat technický stav nemovitosti ještě před prodejem?

Spoluprací s experty v oboru zajistíme, že nebudete prodávat s rizikem. Jako prodávající se jistě nechcete dostat do vážných problémů spojených s vaší odpovědností za skryté vady. Kupující totiž může dle nového Občanského zákoníku kdykoliv v průběhu pěti let od prodeje chtít, na základě skrytých vad, odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

S kým spolupracujeme?

Ing. Miloslava Popenková CSc. - soudní znalec v oboru stavebnictví

Působí na fakultě stavební a specializuje se na vnitřní a dokončovací práce (příčky, komíny, vnitřní a vnější omítky, sanační omítky, zateplovací systémy, obklady, podhledy, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, kompletační procesy).

V praxi je zaměřena na znaleckou činnost, jmenována je znalcem z oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové, specializace technologie výrobních procesů hrubé stavby, dokončovacích prací a technologické inovace výrobních procesů. Zpracovává znalecké posudky v občansko-správním, ve správním i trestním řízení. V rámci své profesní činnosti je pověřována kontrolní činností vybraných staveb a technickým dozorem investora.