605 536 942 Ing. S.Macánek

608 180 867 Ing. M.Popenková

TECHNICKÝ STAV NEMOVITOSTI

PROČ JE DŮLEŽITÉ ZKONTROLOVAT TECHNICKÝ STAV NEMOVITOSTI JEŠTĚ PŘED PRODEJEM?

Jako prodávající se jistě nechcete dostat do vážných problémů spojených s vaší odpovědností za skryté vady. Kupující totiž může dle nového Občanského zákoníku kdykoliv v průběhu pěti let od prodeje chtít, na základě skrytých vad, odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Spoluprací s experty v oboru zajistíme, že nebudete prodávat s rizikem.

S KÝM SPOLUPRACUJEME? 

Ing. Miloslava Popenková CSc. - soudní znalec v oboru stavebnictví

Působí na fakultě stavební a specializuje se na vnitřní a dokončovací práce (příčky, komíny, vnitřní a vnější omítky, sanační omítky, zateplovací systémy, obklady, podhledy, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, kompletační procesy).

V praxi je zaměřena na znaleckou činnost, jmenována je znalcem z oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové, specializace technologie výrobních procesů hrubé stavby, dokončovacích prací a technologické inovace výrobních procesů. Zpracovává znalecké posudky v občansko-správním, ve správním i trestním řízení. V rámci své profesní činnosti je pověřována kontrolní činností vybraných staveb a technickým dozorem investora.

POKUD MÁTE ZÁJEM SE DOZVĚDĚT O TECHNICKÉM STAVU NEMOVITOSTI VÍCE, ZANECHTE NÁM VZKAZ: